Vi tilbyr kartlegging av rus- og avhengighetsproblematikk og behandling eller videre henvisning til det rette behandlingsforløp.