Gausdal kommune har besluttet å selge 2 aksjeposter á 2000 aksjer i selskapene LITRA AS, org.nr. 911 943 441 og LITRA EIENDOM LILLEHAMMER AS, org.nr. 984 840 500. Nærmere opplysninger om selskapene samt kopi av budskjema og aksjeoverdragelsesavtale finnes nederst i artikkelen eller kan fås ved henvendelse til Advokatfirmaet Mageli ANS, ved advokat Roar Cordes Nilsson, tlf. +47 900 42 902, rcn@mageli.no.

Aksjene selges til høystbydende over utropspris. Utropspris er henholdsvis NOK 105,- per aksje for aksjer i Litra Eiendom Lillehammer AS og NOK 275,- per aksje for aksjer i Litra AS. Aksjepostene for det enkelte selskap selges fortrinnsvis samlet og bud på hele aksjeposter vil bli foretrukket.

Salget skjer ved auksjon og budrunde. For at bud skal være gyldig skal det være innkommet skriftlig eller elektronisk (e-post) til advokat Roar Cordes Nilsson, Postboks 511 Sentrum, 0105 Oslo, e-post: rcn@mageli.no, telefon +47 900 42 902. Det tas forbehold om styregodkjennelse og endelig vedtak om gjennomføring av salget før kommunen kan akseptere et bud. Bud skal derfor inngis uten akseptfrist.

Litra AS - Aksjekjøpsavtale

Litra AS - Budskjema

Litra AS - Firmaattest

Litra AS - Orientering om omstrukturering

Litra AS - Vedtekter

Litra AS - Årsrapport

Litra Eiendom AS - Aksjekjøpsavtale

Litra Eiendom AS - Budskjema

Litra Eiendom AS - Firmaattest

Litra Eiendom AS - Vedtekter

Litra Eiendom AS - Årsrapport

Litrakonsernet - Struktur