Foreldresamarbeid i barnehagene i Gausdal

Foreldreutvalg/SU 2022/2023

 

 

Leder:  Silje Rosenberg
Nest leder:  Hans Petter Hatterud
Sekretær:  Ingeborg Kalseth
Kasserer:   Siri Madsen Melbø                      
Medlem:  Marie Myklebø
Medlem: Jan Olav Opseth