Foreldresamarbeid i barnehagene i Gausdal

Foreldreutvalg 2021-2022

 

 

Leder:  Ida Stubberud
Nest leder:  Silje Rosenberg
Sekretær:  Marie Myklebø
Kasserer:   Anne Marthe  Høyesveen                         
Medlem:  Ingvild Nasselqvist
Medlem: Jan Olav Opseth

 

Samarbeidsutvalg 2021-2022

Leder: Ida Stubberud
Medlem: Silje Rosenberg
Ansattes representant: Ingunn Stakeng
Styrer: Runa Bakken