Nå begynner det  å bli så mye at vi har problemer med å ta vare på det. Derfor vil alt dette bli lagt ut på et langbord i korridoren mellom idrettshallene i hele uke 8. Vi ber om at alle som har noe liggende, eller har noe som er gjenglemt tar med seg sine ting. Uavhentede klær, sko etc. vil etter uke 8 bli avhendet eller eventuelt  gitt bort til gode formål.
Håper alle er med på et samarbeid om dette slik at flest mulig finner igjen sitt utstyr.