Nå begynner det  å bli så mye at vi har problemer med å ta vare på det. Derfor vil alt dette bli lagt ut på et langbord i korridoren mellom idrettshallene i hele uke 47. Vi ber om at alle som har noe liggende, eller har noe som er gjenglemt tar med seg sine ting. Uavhentede klær, sko etc. vil etter uke 47 bli avhendet eller eventuelt  gitt bort til gode formål.
Håper alle er med på et samarbeid om dette slik at flest mulig finner igjen sitt utstyr.