Peter Butenschøn er en frittalende arkitekt og byplanlegger, som forventes å komme med friske innspill. Planleggerne er i gang med å forme den konkrete arealplanen for  sentrum og områdene omkring. Så vi håper du også vil delta - det er avsatt god tid til drøftinger. Velkommen!

Program (DOC) (PDF)