Konsulentene har lagt fram fire spenstige forslag. De belyser på forskjellige måter mulgheter for fortetting, og alle er enige om at det er stort utbyggingspotensial her. Kostnaden med parallelloppdraget er støtta med 50  % av kostnadene fra Oppland fylkeskommune.

Alle forslaga er lagt ut på kommunens nettside og er utstilt på Servicetorget. Sett deg inn i dette og delta i diskusjonen du også! Sjå linken om kommuneplan på oppstartsida.

Topic arkitekter i samarbeid med Lala Tøyen landskapsarkitekter: Koble Segalstad Bru_hefte_TOPIC_LALA.pdf

Rambøll AS: Rambøll-Segalstad bru 2030-A3-Rev1-red2.pdf

MAD arkitekter i samarbeid med Asplan Viak: Segalstad Bru 2030 - MAD Asplan Viak - skjerm[1].pdf

Eriksen Skajaa arkitekter i samarbeid med Feste landskapsarkitekter: Eriksen Skajaa 130820 Segalstad presentasjon_Med.pdf