Tømmefrekvensen

Slamavskillere, boliger: hvert 2.år

Slamavskillere, fritidsboliger: hvert 4. år

Tette tanker, boliger og fritidsboliger: hvert år

I 2019 er det slamavskillere i Vestre dalføre som skal tømmes.

Ved behov for tømming utover dette må eier av anlegget selv ta kontakt med tømmefirma:

Kontaktinformasjon Arnkværn Miljø og Renovasjon:

Tlf.: 62 35 50 00
e-post: post@arnkvaern.no

Arnekværn.jpg