Servicetorgets hovedoppgave er å gi informasjon og veiledning om kommunen og kommunale tjenester.

Vi svarer på spørsmål om og til kommunen, kan vi ikke svare, hjelper vi deg å finne noen som kan. Vi har:

  • kommunale skjema, og er behjelpelig med å fylle ut disse
  • utleie av kulturhuset og kommunestyresalen
  • kommunal informasjon i form av planer og brosjyrer
  • dokumenter til offentlig ettersyn
  • noe informasjon fra andre offentlige etater, lag og foreninger

I tillegg har vi følgende tjenester:

  • trådløst internett
  • kopiering
  • kopiering av vitnemål og attester og attestering av disse
  • utskrift
  • utlevering av plastpilot/grønne plastposer