Hvert år blir en SFO hedra for den kjempeviktige jobben som blir lagt ned før og etter skoletid, og denne gangen ble det vi som fikk prisen. I søknaden som var sendt inn fra Inger Ekerhaugen, ble det bl.a. understreket hvor viktig det er at alle SFOene i Gausdal deltar på slike fagdager. Det ble også fremhevet at rektorene prioriterer å delta sammen med sine ansatte på slike dager, og ikke minst bekoste denne konferansen på så mange, år etter år. "Fredrikstadmodellen", som prisen heter, koste vi oss med før vi hadde felles middag torsdag kveld. Ordtaket "der det er hjerterom, er det husrom" var beskrivende, da 21 stk var inne på ett lite hotellrom, og koste seg med det som var i kurven.