Follebu sfo ønsker at den frie barneleken skal være viktig, med veiledning fra voksne på sfo. En arena der barna gjør seg erfaringer med ulike leketyper, får nye venner, slapper av, og bearbeider erfaringer og opplevelse fra skoledagen. Vi disponerer en del av 1. klasserommet, to grupperom, ett allrom, gymsal, og kantine. Vi har faste gymsaldager, verkstedgrupper, og utedager. De dagene vi har gymsal og verksted, tar barnet selv et valg om de ønsker å delta. Nye elever får et informasjonshefte ved førskoledagen. I august får de Follebu sfo sin årsplan, og det deles ut aktivitetsplan og menyoversikt en gang i måneden.


Det å vise omsorg, respekt og ansvar for hverandre er fokusområder vi jobber med.  

 

SFO har egen mobiltelefon som kun er påslått i åpningstidene, 0700-0810 og 1330-1630. Bruk denne dersom du skal ha tak i barn eller voksne på SFO i disse periodene.