Søke SFO- plass

Du kan søke SFO-plass via portalen VismaFlytSkole. Søknadsfrist er 1. mars. Du kan også søke plass hele året. Er det ledig plass der du søker, vil du få et tilbud.

Søkeportalen VismaFlytSkole finner du her

Søke redusert betaling SFO

Logg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten  https://skole.visma.com/gausdal

Når søknad er ferdig behandlet vil du få beskjed på epost. Både søknad og vedtak vil være tilgjengelig under arkfanen Dokumenter i Visma Flyt skole.

Dokumentasjon 

Skattemelding for sist år skal legges ved søknaden. Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din.

12 timer gratis kjernetid for 1. og 2.trinn

Elever på 1. og 2.trinn har rett til 12 timer gratis kjernetid på SFO. Dette tilsvarer redusert plass i Gausdal kommune. Det betyr at søker du redusert plass for ditt barn på 1. og 2.trinn betaler du kun for kost. Søker du full plass betaler du differansen mellom full og redusert plass, pluss kost.

Redusert foreldrebetaling

Dette gjelder for elever på 1. og 4.trinn i kommunal SFO. 

Du kan lese mer om ordningen her .

Jeg har fått feil faktura - hvem kontakter jeg?

Du kontakter SFO-leder ved den SFO du har fått faktura fra.  

 

Fjerdum skole SFO:

Mobil SFO: 913 06 500
Mobil SFO-leder, Reidun Grete Kleiven: 959 24 747

Follebu skole SFO:
Mobil SFO: 977 31 192
Telefon SFO-leder, Venke Volden: 611 04 940

Forset skole SFO:
Mobil SFO: 901 43 580
Mobil SFO-leder, Thor Martin Skretteberg: 959 36 762 

Ytterligere kontaktinformasjon for den enkelte SFO finner du dersom du går inn på SFO ved den skolen ønsker kontakt med. 

Kontaktinformasjon for den enkelte SFO

Fjerdum skole SFO:

Mobil SFO: 913 06 500

Mobil SFO-leder, Reidun Grete Kleiven: 959 24 747

Follebu skole SFO:

Mobil SFO: 977 31 192

Telefon SFO-leder, Venke Volden: 611 04 940

Forset skole SFO:

Mobil SFO: 901 43 580

Mobil SFO-leder, Thor Martin Skretteberg: 959 36 762 

Ytterligere kontaktinformasjon for den enkelte SFO finner du dersom du går inn på SFO ved den skolen ønsker kontakt med.