Det er nå besluttet at brøyting av skiløyper nede i bygda kan starte opp igjen. Dette vil gjelde Follebukjølen, løyper nede i bygda i Auggedalen samt lysløypene i Forset og Svatsum. Det vil fortsatt ikke bli kjørt skiløyper i fjellområdene.

Kommuneoverlege Anders Brabrand minner om alle tar nødvendige forhåndsregler for å hindre smittespredning. Hold god avstand til alle!