Registrering av personopplysninger
Forfall til politiske møter

Utbetaling av møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelse for august. september og oktober leveres snarest mulig. Skjema for november og desember leveres innen 15.desember.

For å får brukt skjema er man avhengig av lisens for excel. Skjema fylles ut og lagres lokalt på maskinen før det sendes politisk sekretariat på epost: nisveta.tiro@gausdal.kommune.no De som ikke har tilgang til dette kontakter Nisveta Tiro og vil få tilsendt skjema i papirutgave.  Skjema skal brukes for alle politiske utvalg.

Last ned skjema her.