Deling eller innløsning av festeavgift

Her bruker du skjema nr. 5153 - tiltak uten ansvarsrett. Kryss av for oppretting/endring av matrikkelenhet.

 

Rekvisisjon av oppmåling

  • Oppmåling i forbindelse med saker som er søknadspliktige etter §20-1 i Plan- og bygningsloven. Skjema.
    For eksempel ved deling av eiendom, oppretting av festegrunn eller arealoverføring.
     
  • Oppmåling i saker etter matrikkelloven. Skjema
    For eksempel ved grensejustering, klarlegging av grenser,  oppmåling av eksisterende grenser eller uteareal til eierseksjon.
  •  

Seksjonering

Skjema for begjæring om seksjonering finner du her.