Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline 16. april kl. 15:53

Smittetilfeller:

Under koronakrisen er totalt 43 personer i Gausdal registrert med koronasmitte. Siste smittetilfelle er registrert 13.april.

Les mer clear
error_outline 16. april kl. 15:53

Vaksinasjon:

Ved utgangen av uke 15 er 1635 vaksinert. Av disse har 1292 fått første dose og 343 er fullvaksinert.

Les mer clear

Skolemiljøet - Mobbing

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Blir et barn utsatt for mobbing, vold, diskriminering eller trakassering har barnet rett til øyeblikkelig mottiltak fra skolens side. Alle ansatte ved skolen har plikt til å følge med, undersøke, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mulig. 

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elever og foresatte har rett til å bli hørt, å bli informert og til å delta i planlegging og gjennomføring av et godt og trygt skolemiljø.

Ved tiltak mot mobbing skal skolen lage en skriftlig plan og skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle skolens aktivitetsplikt.

 

 

 

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelpordninger

 

 

 

Kriterier/vilkår

 

 

 

Pris for tjenesten

 

 

 

Partnere

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Som elev eller foresatt kan du melde inn saker om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering til rektor. 

Statsforvalteren kontrollerer at skolen overholder sine plikter. Og dersom det er gått mer enn en uke siden du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte statsforvalteren direkte. Dette kan du gjøre muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Men det er et krav at du oppgir navnet ditt og skolen for at statsforvalteren skal behandle saken.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å undersøke saken snarest mulig.

Klagemulighet

Elever og foresatte kan melde saken til statsforvalteren dersom det er gått mer enn en uke siden saken ble meldt til rektor.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barnehage og skole
Telefon:61224400
Epost:postmottak@gausdal.kommune.no
Postadresse:Vestringsvegen 8 2651 Østre Gasudal
Besøksadresse:Vestringsvegen 8 2651 Østre Gasudal

Andre opplysninger

 

 

 

Oppdatert:2020-11-17 09:12
Gyldig til2022-12-07