Den siste tiden har det vært et mindre koronautbrudd i Gausdal kommune. Dette utbruddet startet 02.12.20. Det har gjennom hele utbruddet vært mulig å spore smitteveger. Vi har ikke hatt tilfeller med smitte uten kjent kilde. Derfor har vi per nå god oversikt over smitteutbredelsen i kommunen. I tråd med nasjonale retningslinjer for å begrense smitteutbredelse, settes nærkontakter av de som er smittet i karantene og testes fortløpende. Til nå er 14 personer bekreftet smittet i dette utbruddet. Gausdal kommune har god oversikt over hvor disse har blitt utsatt for smitte.

Kun to av smittetilfellene kan knyttes til skole. De aller fleste smittes i private sammenhenger, og de siste tilfellene er personer som allerede var satt i karantene. Vi har ikke sett en stor økning i antall tilfeller gjennom utbruddet og slik smittesituasjonen er i Gausdal nå anses det ikke nødvendig med innskjerping av tiltak. Skolene i Gausdal holder derfor fram på gult smittevernnivå.

Det er viktig at alle følger de nasjonale tiltakene for å hindre smitte. Det er særlig viktig å teste seg raskt, også ved milde symptomer. Innstramninger vurderes fortløpende dersom smittesituasjonen forverres.

Anders Brabrand, kommuneoverlege