Skoleskyss:

  • Skolebussene går etter rutetabell hjem fra skolen, noe forsinkelser må likevel påberegnes.
  • Drosjene kjører der det er forsvarlig.

For oppdaterte trafikkmeldinger besøk Opplandstrafikk sin  hjemmeside her