Ditt barn begynner på skolen det kalenderåret han/hun fyller seks år. Barnet skrives inn ved sin nærskole. Innskrivingspapirer sendes til hjemmene i februar og dere returnerer det til skolen innen utgangen av februar. Innskrivingspapirene vil komme fra den enkelte skole som barnet ditt sogner til.

Hver skole har et eget faddersamarbeid som gjennomføres før skolestart. 

Førskoledagen vil bli gjennomført i mai, og invitasjon sendes ut i god tid.