Ditt barn begynner på skolen det kalenderåret han/hun fyller seks år. Du vil i løpet av februar måned få "Velkommen til skolestart-brev" fra nærskolen via Visma Flyt Skole (VFS). Velkomstbrevet inneholder informasjon om:

- skolestart

- pålogging på portal VFS og redigering av din kontaktinformasjon

- informasjon om SFO med lenke til påmelding og vedtekter

Du som foresatt bekrefter skoleplassen til ditt barn, ved å logge deg på portalen til VFS og legge inn din kontaktinfo. 

 

Hver skole har et eget faddersamarbeid som gjennomføres før skolestart. 

Førskoledagen vil bli gjennomført i mai, og invitasjon sendes ut i god tid.