Vi ønsker alle - både nye og gamle elever, velkommen til et nytt skoleår.

Nedfor er en oversikt over skolestart .

Follebu:  Alle trinn starter kl. 08.10
Fjerdum: 2. - 7. trinn starter kl. 08.20 og 1.trinn starter kl. 09.00
Engjom: Alle trinn starter kl. 08.30
Forset: Alle trinn starter kl. 08.40
Ungdomsskolen: Alle starter kl. 08.10

Voksenopplæringen: Skolestart kl. 08.15

Planleggingsdager SFO

Fjerdum og Follebu skole: torsdag 15.august
Engjom skule: torsdag 15. og fredag 16.august
Forset skole: onsdag 14. og torsdag 15.august

Planleggingsdager barnehagene

Alle kommunale barnehager har planleggingsdager onsdag 14. og torsdag 15.august