Redd Barna gir deg sju råd om hvordan du snakker med barn om krig. Råd nummer en er å lytte til barna:

"Gi barna muligheter til å spørre og å snakke om hva det er de ikke forstår, er redde for eller undrer seg over. Lytt til barn før du snakker. De kan ha et helt annet bilde av situasjonen enn voksne. Reflektér sammen med barn om hva de tenker, tror og mener om det de ser og hører. Et utgangspunkt for samtale kan være avisoppslag som barna har sett, et nyhetsinnslag på TV eller kanskje kjenner barnet noen som kommer fra området eller har slektninger der."

På Ung.no kan unge selv lese om konflikten i Ukraina, blant annet om hvordan konflikten vil påvirke Norge, og hvorfor man skal være kildekritisk og ikke stole på all informasjon man leser i ulike medier og på internett:

"Når noe så dramatisk skjer, er det naturlig å være opptatt av det og ønske å vite mer. Men når du er ung har du kanskje ikke erfaring nok til å forstå alt som skjer og kunne vurdere og tolke all informasjon som kommer gjennom nyhetene og internett. Om du bare får med seg litt og bruddstykker, kan også fantasier og feiloppfatninger gi ubegrunnet frykt og uro. Da kan det være lurt å få en voksen til å forklare om det som skjer, og at du har mulighet til å spørre om det du lurer på."

Utdanningsdirektoratet (Udir) skriver slik i sin innledning om hvordan man skal snakke med barn og unge om vanskelige hendelser:

"I møte med vanskelig tematikk er det viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier. Å unngå visse spørsmål eller gi mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring. Voksne bør skape et trygt klima hvor barna kan stille spørsmål og uttrykke sine følelser. Voksne bør svare ærlig og direkte på alle spørsmål, men også være åpne på at man ikke vet alle svar."