Allerede tilsendt faktura for barnehage og SFO skal betales. Det vil bli en avkorting på senere fakturar for de dagene barnehage og SFO har vært/blir stengt.

Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Barnehager og skoler er nå stengt på grunn av koronautbruddet. Dette er økonomisl krevende for både foreldre og barnehager.

Regjeringen har nå bestemt at foreldrene slipper å betale, og at barnehager skal få dekket bortfall av foreldrebetaling. I tillegg skal barnehager fortsatt få utbetalt det vanlige tilskuddet fra kommunen, forutsetningen er at de ansatte i barnehagen ikke permitteres. 

Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager og skoler foreløpig er stengt på grunn av korona fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Status 25.03.2020: Perioden er forlenget til 13.april.