Arrangementet på Skeikampen Hotel hadde over 130 deltakere fra store deler av Sør-Norge. Det var hovedsaklig ansatte i barnehager og fysioterapeuter, men også ansatte på helsestasjon, barnevern og PPT. Alle ansatte i de kommunale barnehagene i Gausdal var med på denne faglige oppdateringen om små barns psykiske og fysiske helse.

"Den jobben dere gjør skal forme morgendagens samfunn", sa ordfører Hans Høistad i sin innledning på Småbarnsdagene i Gausdal.

Eilin Ekeland, forbundsleder i Norsk fysioterapiforbund, snakket i sitt innlegg om betydning av bevegelse, fysisk aktivitet og motorikk for en god fysisk og psykisk helse. "Vi må jobbe for å få med alle - at vi i Gausdalsmodellen tenker aktivitet for alle er helt fantastisk".

Programmet omfattet flere faglig tunge foredrag om små barns psykiske helse. På dag en var det innlegg av psykolog Kari Slinning fra R-BUP og barnpsykolog Kerstin Søderstrøm fra BUP, Lillehammer. Begge viste til nyere forskning og kunnskap om betydning av tilknytning og selvregulering for små barns psykiske helse. "Tilknytningsteori bør være den sentrale barnehageteori", sa Kerstin Søderstrøm i sitt innlegg. Det handler om sensitive foreldre og nærpersoner for barna. Temaet tilknytning i barnehagen ble fulgt opp på dag to av professor May Britt Drugli fra NTNU og R-BUP. Barnehagen bør ha større fokus på barns sosio-emosjonelle utvikling. Det har vært større fokus på språk og læring i en periode. Å håndtere egne følelser og atferd, fremmer god skolefungering, i følge Drugli.

Vi fikk en praktisk tilnærming til tilknytning, selvregulering og samspill av fysioterapeut Randi Bragelien (Sykehuset Innlandet, Lillehammer og helsesøster Jofrid Bjørnstad (BUP Lillehammer).

Gausdal kommune presenterte Familieråd og Gausdalsmodellen. Prosjektleder Rannveig Ohren og barnevernspedagog Tone Bulling Madsveen ga en innføring i Familieråd. Dette er en beslutningsmodell der barnevernet gir familien og nettverket mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse. Gausdalsmodellen og samarbeidet mellom barnehagene, helsesøster og fysioterapeut i Barnehagehelsetjenesten, ble presentert av helsesøster Marit Dalane og fysioterapeut Inger Stalheim Thorsen.