Til eldre og hjepetrengende i Gausdal kommune

Trenger du hjelp? Blir gresset langt og huset trenger en vask?

Småjobbsentralen i Gausdal er et tilbud til eldre og uføre i Gausdal som trenger hjelp til praktiske gjøremål i og rundt huset. Hagearbeid, vasking, maling, rydding, handling, følge ut, vedbæring, snømåking osv er ting vi kan ta på oss. Ingen oppgave er for liten.

Hva koster det å få hjelp?
Betaling for utført arbeidsoppdrag skjer direkte mellom oppdragsgiver og oppdragstaker og koster kr. 120,- pr. time. Oppdrag for under 6000 kr. pr. oppdragsgiver er skattefrie.
Kjøring med bil kr. 2,50 pr. km/ kr. 3.00 for bil m/henger. Moped kr. 1,50 pr. km.
Bruk av egen redskap kr. 100,- ( f.eks. snøfreser, gressklipper, tilhenger, elektrisk hekksaks og lignende) + drivstoff for utstyret.
 

Hvem kan ta på seg oppdrag?
Alle som ønsker å være en småjobber kan melde seg til tjeneste. Ungdom under 18 år trenger foresattes samtykke. Ring småjobbsentralen tlf.: 915 86 454 for mer informasjon.

Gavekort
Gavekort på tjenester fra småjobbsentralen selges på servicetorget. Hvert gavkort pålydende kr. 120,- = 1 time.
 
Hilsen fra Småjobbsentralen i Gausdal
Anders Bjørge (leder)