Hva er småjobb?

Med småjobb menes oppdrag som ikke tar mer enn noen timer, som f.eks:
Hagearbeid, beskjæring av busker, bærplukking, raking
Enkle snekkeroppdrag, reparasjoner
Malearbeid, tapetsering
Snømåking, strøing
Gressklipping
Kjøre/handleoppdrag
Rydding, bytte av lyspærer, sikringer og batterier
Flytting og ommøblering
Diverse husarbeid, rengjøring, gardinskift
Baking
Vedbæring
Data og mobilhjelp, ringe/organisere/bestille
Med mer
 
Vi garantere ikke for tilbud på alt dette, men bare spør oss!

Hva koster det å få hjelp?

Betaling for utført arbeidsoppdrag skjer direkte mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Timeprisen er kr. 120,-.
Kjøring med bil kr. 3,00 pr. km/kr. 3,50 for bil med henger. Moped kr. 1,50 pr. km. 
Bruk av egen redskap kr. 100,- pr. oppdrag (f.eks. snøfreser, gressklipper, tilhenger, elektrisk hekksaks og lignende) + drivstoff for utstyret. 

 

Hvem kan få hjelp?

Pensjonister og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ringe småjobbsentralen og spørre om hjelp mandag – fredag mellom kl. 08.00 – 16.00.

Hvem kan ta på seg oppdrag?

Alle som ønsker å være en småjobber kan melde seg til tjeneste. Ungdom under 18 år trenger foresattes samtykke. Som småjobber kan du tjene inntil kr. 6.000 skattefritt pr. oppdragsgiver i året. Ring småjobbsentralen for mer informasjon.

Hvordan drives småjobbsentralen i Gausdal?

Målsettingen er at småjobbsentralen drives som en selvstendig frivillig organisasjon, med et styre satt sammen av representanter fra politikken, lag/organisasjoner og enkeltpersoner. Styret består av tre medlemmer og ett varamedlem.