Begge de smittede hadde negativt testresultat på første test, men ved andre test ble resultatet positivt. Ingen flere beboere har fått påvist smitte.
 
Det er nå totalt syv personer som er smittet, fem ansatte og to beboere.
 
Smittekilde er foreløpig ukjent. Smittesporing pågår.
Vi oppdaterer med mer informasjon når dette foreligger.
 
Testing:
Det er viktig å teste seg selv ved milde symptomer. Gausdal har felles testsentral med Lillehammer og Øyer kommune. Du kan lese mer om timebestilling her.