Klikk her for å selvregisterer deg ved positiv test

Trenger du ytterligere informasjon, se FHI sine sider samt Helsenorge.

Her finner du informasjon om Koronavirus på flere språk

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.