Uke 16

Søndag 24. april
Null registrerte smittede i Gausdal.

Lørdag 23. april
Null registrerte smittede i Gausdal.

Fredag 22. april
Null registrerte smittede i Gausdal.

Torsdag 21. april
Totalt 2 nye smittede personer har selvregistrert seg i Gausdal. Begge voksene innbygger i Gausdal.

Onsdag 20. april
Null registrerte smittede i Gausdal.

Tirsdag 19. april
Totalt 2 nye smittede personer har selvregistrert seg i Gausdal. Begge voksene innbygger i Gausdal.

Uke 15

I uke 15 var det totalt ti nye smittede i Gausdal kommune, alle voksne/unge innbyggere i Gausdal.

Uke 14

Torsdag 7. april
Totalt 4 nye smittede personer har selvregistrert seg i Gausdal. To barneskolebarn og to voksen innbygger i Gausdal.

Onsdag 6. april
Totalt 2 nye smittede personer har selvregistrert seg i Gausdal. Et barn i barnehagealder og en voksen innbygger i Gausdal.

Tirsdag 5. april
Totalt 1 ny smittet person har selvregistrert seg i Gausdal. 

Mandag 4. april
Totalt 3 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Uke 13

Søndag 3. april
Totalt 3 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Lørdag 2. april
Totalt 3 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal.  En barneskoleelev og to voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Fredag 1. april
Totalt 3 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal.  Alle voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Torsdag 31. mars
Totalt 3 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal.  En barneskoleelev og to voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Onsdag 30. mars
Totalt 3 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Tirsdag 29. mars
Totalt 5 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Mandag 28. mars
Totalt 9 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. 

Uke 12

Søndag 27. mars
Ingen nye smittede i Gausdal kommune.

Lørdag 26. mars
Totalt 4 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 25. mars
Totalt 9 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 24. mars
Totalt 6 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 23. mars
Totalt 4 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 22. mars
Totalt 4 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 21. mars
Totalt 7 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle er voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 11

Søndag 20. mars
Totalt 12 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Ett barn i barneskolen og elleve voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 19. mars
Totalt 5 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 18. mars
Totalt 10 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. En over 65 år og ni voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 17. mars
Totalt 22 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Tre barneskoleelever og nitten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 16. mars
Totalt 19 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Seks over 65 år og tretten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 15. mars
Totalt 31 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Ett barnehagebarn, en ungdomsskoleelev og tjueni voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 14. mars
Totalt 12 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Ett barnehagebarn, en barnekoleelev og ti voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 10

Søndag 13. mars
Totalt 6 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. En ungdomsskoleelev og fem voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 12. mars
Totalt 7 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To barnehagebarn og fem voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 11. mars
Totalt 10 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Alle voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.


Torsdag 10. mars
Totalt 33 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Tre barneskoleelever, en ungdomsskolelev og tjueni voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 9. mars
Totalt 18 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Ett barnehagebarn og sytten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 8. mars
Totalt 20 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. En barneskoleelev og en ungdomsskoleelv. Atten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 7. mars
Totalt 41 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Tre barnehagebarn og en ungdomsskoleelv. Trettisju voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 9

Søndag 6. mars
Totalt 19 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Tre barnehagebarn og en barneskoleelev. Femten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 5. mars
Totalt 8 nye smittede voksne/unge innbyggere som har selvregistrert seg i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 4. mars
Totalt 49 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Fire barnehagebarn og fem barneskoleelever. Førti voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 3. mars
Totalt 52 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Ett barnehagebarn og tre barneskoleelever. Førtini voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 2. mars
Totalt 13 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Ett barnehagebarn, to barneskoleelever og en ungdomsskoleelev. Ni voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 1. mars
Totalt 20 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To barnehagebarn, en barneskoleelev og en ungdomsskoleelev. Femten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 28. februar
Totalt 29 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To barneskoleelever og en ungdomsskoleelev. Tjueseks voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 8

Søndag 27. februar
Totalt 22 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To ungdomsskoleelever og tjue voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 26. februar
Totalt 22 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Samtlige er voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 25. februar
Totalt 46 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Fire barneskoleelever, tre barnehagebarn og trettini voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 24. februar
Totalt er det 36 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To barn under ett år, to barnehagebarn og en barneskoleelev. En ungdomsskoleelev. Tretti unge/voksne i Gausdal.Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 23. februar
Totalt er det 62 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To barnehagebarn og fire barneskoleelever. Femtiseks unge/voksne.Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 22. februar
Totalt 62 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Fire barneskoleelever, to barnehagebarn og femtiseks voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 21. februar
Totalt 57 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Fem barneskoleelever, tre ungdomsskoleelever, seks barnehagebarn og førtitre voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 7

Søndag 20. februar
Totalt 35 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Tre barneskoleelever, syv barnehagebarn og tjuefem voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 19. februar
Totalt 25 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To ungdomsskoleelever, tre barneskoleelever, tre barnehagebarn og sytten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 18. februar
Totalt 39 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Fem ungdomsskoleelever, fem barneskoleelever, seks barnehagebarn og tjuetre voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 17. februar
Totalt 27 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. To ungdomsskoleelever, en barneskoleelev, ett barnehagebarn og tjuetre voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 16. februar
Totalt 33 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Fire ungdomsskoleelever, tre barneskoleelever, tre barnehagebarn og tjuetre voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 15. februar
Totalt 31 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. En ungdomsskoleelev, to barneskoleelever, ett barnehagebarn og tjueseks voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 14. februar
Totalt 65 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Seksten barne/ungdomsskoleelever, ett barnehagebarn og Førtiåtte voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 6

Søndag 13. februar
Totalt 39 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Atten barne/ungdomsskoleelever, ett førskolebarn og tjue voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 12. februar
Totalt 28 nye smittede som har selvregistrert seg i Gausdal. Tretten barne/ungdomsskoleelever, ett spebarn og fjorten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 11. februar
Totalt 48 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Nitten barne/ungdomsskoleelever, tre elever i  videregående skole, ett førskolebarn og tjuefem voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 10. februar
Totalt 26 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Fire barneskolebarn, fem ungdomsskoleelever. Sytten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 9. februar
Totalt 29 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Fire barneskolebarn, to ungdomsskoleelever. Tjuetre voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 8. februar
Totalt 50 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Syv barneskolebarn, Fire ungdomsskoleelever. Trettini voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 7. februar
Totalt 24 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. To barneskolebarn, Tolv ungdomsskoleelever, ett førskolebarn og en elev i videregående skole. Åtte voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 5

Søndag 6. februar
Totalt 28 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Fire barneskolebarn, seks ungdomsskoleelever  og to førskolebarn. Seksten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 5. februar
Totalt 21 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Fire barneskolebarn, fire ungdomsskoleelever og to barn i alder 0-5 år. Elleve voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 4. februar
Totalt 28 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Fire barneskolebarn, fem ungdomsskoleelever og to barn i alder 0-5 år. Sytten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 3. februar
Totalt 31 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Tolv barneskolebarn og to førskolebarn. Sytten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 2. februar
Totalt 39 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Fire barneskolebarn, fire ungdomsskolebarn og ett førskolebarn. Tretti voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 1. februar
Totalt 31 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Fire barneskolebarn, fire ungdomsskoleelever og to førskolebarn. Tjueen voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 31. januar
Totalt 39 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Tretten skolebarn og ett førskolebarn. Tjuefem voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Uke 4

Søndag 30. januar
Totalt 30 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Atten skolebarn og to førskolebarn. Ti voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Lørdag 29. januar
Totalt 34 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Tjuetre skolebarn. Elleve voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 28. januar
Totalt 24 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Ni barn mellom to og fjorten år. Femten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Torsdag 27. januar
Totalt 29 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Tolv skolebarn, hvor ti skoleelever går på Fjerdum barneskole og to på Forset barneskole. Tretten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Onsdag 26. januar
Totalt 25 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Av disse var tolv skoleelever hvor flest går på Forset barneskole. Sytten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 25. januar
Totalt 21 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Av disse var syv skoleelever fordelt på Forset og Fjerdum skole. Fjorten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet.

Mandag 24. januar
Totalt 27 nye smittede som har blitt satt i isolasjon i Gausdal. Av disse var åtte skoleelever, fordelt på alle barneskolene og fem barnehagebarn, alle Forset barnehage. Fjorten voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet. 
 

 

Uke 3

Søndag 23. januar

Totalt sytten smittede. Ti skoleelever fordelt på tre skoler, hovedsakelig Forset og syv personer hjemmehørende i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet

Lørdag 22. januar

Totalt atten nye smittede. Ni skoleelever som fordeler seg på alle skolene, inkludert ungdomsskolen og ni personer hjemmehørende i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet


Fredag 21. januar
Ni personer hjemmehørende i Gausdal har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet.  

Torsdag 20. januar
Totalt elleve nye positive i dag. Seks skoleelever, fordelt på Fjerdum, Forset og  Gausdal ungdomsskole. Fem voksne innbyggere i Gausdal.

Onsdag 19. januar
Totalt elleve nye smittetilfeller i Gausdal onsdag 19. januar. Herav fire elever på Forset skole, fordelt på 2 klasser, to elever på Fjerdum skole og fem voksne/unge innbyggere i Gausdal. Familie og nærkontakter er varslet. 

 

Tirsdag 18. januar
Tolv nye smittede. Herav 4 på 5. trinn Fjerdum, en på 6. trinn og en på 7.trinn, og seks voksne innbyggere i Gausdal kommune. Familie og nærkontakter er varslet. 

Mandag 17. januar

Fem personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Uke 2

Søndag 16. januar

Sju personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Fem av disse er elever ved Fjerdum skole på 5.trinn. Familie og nærkontakter er varslet. Skolen går over på grønt nivå som planlagt.

Lørdag 15. januar
Sju personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Fredag 14. januar
To personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Torsdag 13. januar
Fire personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Onsdag 12. januar
Åtte personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 
 

Tirsdag 11. januar
Fire personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Mandag 10. januar
Syv personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 
 

Uke 1

Søndag 9. januar
To elever i samme klasse ved Gausdal ungdomsskole har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i karantene. Alle berørte elever/foresatte og nærkontakter har blitt varslet. Elevene i klassen blir hurtigtestet.

Lørdag 8. januar
En person har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Fredag 7. januar
Ingen nye smittetilfeller med tilknytning til Gausdal. Det er tre bekreftede tilfeller av omikron per i dag, hvor alle sitter i isolasjon.

Torsdag 6. januar
Ingen nye smittetilfeller med tilknytning til Gausdal.

Onsdag 5. januar
Tolv personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Tirsdag 4. januar
Ti personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Mandag 3. januar
Tolv personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Drop in onsdag 5 januar
Det er ny mulighet for drop-in onsdag 5 januar for alle over 18 år, inkludert fritidsbeboere. Møt opp på Gausdal kulturhus mellom 15:30-18:00. Husk at det må ha gått minimum 20 uker siden dose 2.

Uke 52

Søndag 2. januar
To personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 


Lørdag 1. januar
Fire personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Fredag 31. desember
Ni personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 

Torsdag 30. desember
To personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Familie og nærkontakter er varslet. 


Onsdag 29. desember
Testing før skolestart på barneskolene
Les mer

Nye bestemmelser for innreise til Sverige
Les mer

Drop-in onsdag 29. desember kl 13:00-16:00 for alle over 18 år, også fritidsbeboere!
Les mer

Fem personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og satt i isolasjon. Fire av disse er gjester som ikke har fast bostedsadresse i Gausdal. Omikron er nå påvist i Gausdal, så vi ber alle om å være ekstra oppmerksomme på symptomer. Begrens nærkontakter og vær hjemme hvis du er syk. 

Dersom du har symptomer, kan du selv hente en hurtigtest. I Gausdal deler vi ut hurtigtester fra helsestasjonen og Gausdal Legesenter på dagtid. Ved behov for hurtigtest etter kl 15.30 på hverdager eller i helg: kontakt smittesporingsvakta: 61 10 49 80. Testen er gratis. Du kan også hente en hurtigtest dersom smittesporingsteamet har definert deg som nærkontakt. Testen tar du selv hjemme.

Obs: dersom hurtigtesten du tar selv er positiv, bør du bestille deg en PCR-test
Klikk her for å bestille PCR test
Les mer om testing i Gausdal

Mandag 27. desember
Tre personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. 

Uke 51

Søndag 26. desember
2 personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. 

Lørdag 25. desember
Totalt 14 nye personer har testet positivt etter hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. 

Onsdag 22. desember
8 personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Personene har tilknytning til utbrudd fra tidligere i dag, så alle sitter i karantene. Familie og nærkontakter er varslet. 

6 personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. En av disse sitter allerede i karantene grunnet smittet hustandsmedlem. Familie og nærkontakter er varslet. 


Tirsdag 21. desember
En av de ansatte på avdeling Kvitbjørn ved Fjerdum barnehage har testet positivt på hurtigtest. Avdelingen blir stengt ut året da de ansatte blir satt i karantene.
Les mer

Smittesporingsteamet og kommuneoverlegen rapporterte i dag morges inn til Statsforvalteren at det pr 20 des kl. 12 var 21 personer i isolasjon på grunn av korona i Gausdal. I løpet av kvelden er dette tallet økt til 27. Det er foreløpig ingen som har testet positivt på omikron-varianten i Gausdal.
Les mer

Det blir ingen undervisning for 2. klasse ved Follebu skole tirsdag 21 desember grunnet økt smittetrykk. 
Les mer

Et barn i Kornhaug barnehage har testet positivt på hurtigtest. Barnehagen stenges da alle ansatte settes i karantene t.o.m. 24 des.
Les mer

Mandag 20. desember
2 personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Vedkommende sitter allerede i karantene grunnet smittet hustandsmedlem. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

 

Uke 50

Fredag 17. desember
7 personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest og bekreftet positiv PCR test. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

Drop-in
Vi minner om drop-in førstkommende onsdag 22. des kl 15.30-18.00 for deg som ikke er vaksinert ennå, eller for deg som er over 45 år og vil ha oppfriskningsdose. Du som er over 18 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp kan også komme! Vi tar også med helsepersonell/skole/barnehageansatte over 18 år på onsdag. Neste drop-in blir onsdag 29. des.
Les mer

Torsdag 16. desember

Vi har åpent for drop-in førstkommende onsdag 22. desember kl 15:30-18:00.
Les mer

Hjemmeskole for 9.trinn ved Gausdal ungdomsskole
Les mer

Hjemmeskole for 4.-7. trinn ved Fjerdum barneskole
Les mer

Ansatt smittet ved Follebutunet
Les mer

Onsdag 15. desember
Det er et begrenset antall gratis hurtigtester tilgjengelig nasjonalt, men også lokalt i Gausdal. Det deles ut kun 1 test per person. Les mer om kriteriene på hvem som kan motta gratis hurtigtest.
Les mer

1 person har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

Tirsdag 14. desember
4 personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

I går kom det nye strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten.
Les mer

Mandag 13. desember
4 personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

Det er varslet om nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredning. Vi oppdaterer med informasjon så fort den foreligger.

Uke 49

Søndag 12. desember
1 person har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

Fredag 10. desember
1 person har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

Torsdag 9. desember
Fem personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

Onsdag 8. desember
Nye nasjonale smitterverntiltak trer i kraft natt til torsdag 9. desember.
LES MER

En person har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at personen er smittet med omikronvarianten.

Tirsdag 7. desember
Fire personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at personene er smittet med omikronvarianten.

Mandag 6. desember
To personer har testet positivt på covid-19 med hurtigtest. Familie og nærkontakter er varslet. Det er foreløpig ingen indikasjon på at vedkommende er smittet med omikronvarianten.

Uke 48

Søndag 5. desember
En ansatt ved Follebutunet har testet positivt etter hurtigtest. Aktuelle pasienter og er informert. Utbruddet håndteres etter retningslinjer basert på Folkehelseinstituttets veileder. Alle pasienter vil bli hurtigtestet søndag formiddag, og følges tett opp i tilfelle noen skulle få symptomer.

Lørdag 4. desember
En person har testet positivt på covid-19. Familie og nærkontakter er varslet.

Fredag 3. desember

En ansatt i Follebu Fus barnehage har teste positivt på hurtigtest, men ved PCR-test så ble resultatet negativt. Alle barn og ansatte i barnehagen tok hurtigtest i løpet av dagen.

Torsdag 2. desember.
Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak med virkning fra natt til 3. desember. Det er foreløpig ingen lokale tiltak i Gausdal, men vi følger anbefalinger gjeldene for hele landet.
Les mer

Onsdag 1. desember
To personer har testet positivt på covid-19. Familie og nærkontakter er varslet.

Tirsdag 30. november
Regjerningen innfører nye nasjonale tiltak
Les mer

3. vaksinedose til alle over 18 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.
Les mer

Drop-in onsdag 1. des fra kl 15:30-19:00
Les mer

Uke 47

Søndag 28. november.
En person har fått påvist positiv test etter hurtigtest.


Lørdag 27. november
To personer har fått påvist positiv test etter hurtigtest.


Torsdag 25. november.
To person har fått påvist positiv test etter hurtigtest.

Uke 46

Lørdag 20. november

To nye smittet med korona. En ansatt på 6.trinn ved Forset skole og en elev ved en videregånde skole på Lilehammer. Ingen er satt i karantene, men alle ansatte har fått beskjed om å ta hurtigtest og skal ta en ny test til uka. Alle foresatte ved 6.trinn har fått beskjed om at elevene skal teste seg med hurtigtest hver morgen de neste 7 dagene. Elever og foresatte ved aktuell skole på Lilehammer er også varslet.


Onsdag 17. november.
En person har fått påvist positiv test etter hurtigtest.

Tirsdag 16. november.
To personer har fått påvist positiv test etter hurtigtest.

Uke 45

Fredag 12. november
Tre personer har testet positivt på hurtigtest.

Onsdag 10. november
Tre nye personer har testet positivt på hurtigtest. Hold deg hjemme hvis du er syk. Test deg hvis du har symptomer. Ved spørsmål, ta kontakt med smittesporingsteamet i Gausdal på telefon 61 10 49 80. (Telefonen er åpen hver dag 08.00-22.00)

Tirsdag 9. november
En ansatt ved Gausdal legesenter har testet positivt med hurtigtest på Covid-19. Pasienter som har vært i kontakt med vedkommende torsdag 4. og fredag 5. november har alle fått tilbud om å ta hurtigtest.  Alle ansatte ved legesenter har tatt hurtigtest.

Mandag 8. november.
En person har testet positivt på hurtigtest. Kjent smittveg.

Søndag 7. november.
Tre personer har testet positivt på hurtigtest i helgen. Alle bes følge nøye med på symptomer og teste seg dersom dette skal oppstå. Ved spørsmål, ta kontakt med smittesporingsteamet i Gausdal på telefon 61 10 49 80.

Arkiv - hendelsesforløp under koronapandemien