Hvordan forebygge smitte.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

Kommuneoverlegen sine råd for å forebygge smitte:  (oppdatert 11.05.20 ihht nasjonale råd)

  • Regelmessig håndvask. Minst hver andre time gjennom dagen og alltid når man har vært ute blant folk.
  • Unngå håndhilsing og klemming.
  • Hold minst en meter avstand til andre når du er utendørs.
  • Hold minst en meter avstand til andre innendørs (gjelder ikke familie som du bor sammen med)
  • Hold deg unna andre hvis du er sjuk. *
  • Host i papirlommetørkle (kastes etter hver gang) eller albuekroken. 
  • Vær særlig oppmerksom overfor utsatte personer: Eldre over 65, diabetikere, hjerte/lunge-syke, nedsatt immunforsvar osv.
  • Barn blir ikke alvorlig syke, men sprer likevel smitte. Unngå kontakt mellom barn og eldre.
  • Ikke ta på ting unødvendig, hold hendene for deg selv.
  • Ikke ta deg i ansiktet – hvis du har fått virus på hendene gir du da viruset en sjanse til å komme inn i kroppen gjennom munn/nese/øye slik at du kan bli sjuk.  

*Alle som er litt syke, også litt forkjølet, må holde seg hjemme og for seg selv til de er helt friske og ytterligere ett døgn.
 

Les om vaner som forebygger smitte.

Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Se kommuneoverlegens råd:

 

 

Ved mistanke om smitte

Ikke møtt opp hos lege eller legevakt! Ring fastelegen din eller legevakta på tlf. 116 117.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme 1-2 dager etter at du føler deg frisk. Dette er de nasjonale rådene. 

Dersom du MÅ være på jobb av samfunnskritiske hensyn selv om du har en luftveisinfeksjon, så må arbeidsgiver bekrefte dette før du får tilbud om test. Dette gjelder helsepersonell og noen andre samfunnskritiske yrkesgrupper. Din arbeidsgiver må bekrefte på telefon at du må testes fordi du må være på jobb.  

De som kan melde personer til testing er:
- Fastlegene. 
-
Arbeidsgivere for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
- K
oronatelefonen
 

Hvis du skal inn til testing: 

De som selv er i stand til å kjøre bil, kan kjøre selv til testing. Hvis du er syk eller ikke kjører bil, så kan en du bor sammen med kjøre deg. Du kan IKKE transporteres av andre enn den/de du bor sammen med.
Den som skal testes må IKKE ta offentlig transport som buss eller taxi. Prøvetaking foregår i bil/gjennom bilvindu på teststasjonen du skal møte på. 

 

Sykemeldingsregler ved mistanke om koronasmitte

Du har rett til sykmelding dersom en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset.
Dette gjelder også om legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer eller ikke.

Det omfatter i praksis personer som er satt i hjemmeisolering eller hjemmekarantene. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse, det vil si at kontakt per telefon er tilstrekkelig.

hygieneråd korona