Illustrasjon SMS

Illustrasjon SMS

SMS utsendt


Det er i dag sendt ut en SMS til alle mellom 65 og 75 år med oppfordring om å komme på drop-in førstkommende lørdag 27. november. Se tider for vaksinering.

Skjema