1 million gode grunner til å bruke norsk natur!

Statsskog gir en million kroner til gode krefter som jobber mot samme mål som oss. Det skapes mer når man spiller på lag. I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.

Hvorfor?

Fordi friluftsliv og norsk natur gir livskvalitet og folkehelse.
Statskog er en garantist for folks tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Slik søker du
Alle organisasjoner kan søke om støtte.
Bruk søkefunksjonen oppe til høyre på siden for å se hvem som har fått støtte tidligere
Du kan søke to ganger i året; i april og i august. Utenfor disse månedene tar vi ikke i mot søknader.
Søknad på midler i ordningen må skje gjennom et eget skjema. Skjemaet finner du her på siden i april og i august.
Søk helst før du starter - vi støtter ikke aktiviteter som er avsluttet.
Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst kr 5000 for å bli vurdert i ordningen.
Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 000 i støtte. I løpet av et år vil om lag 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskogmillionen.
Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få støtte.
Alle tildelinger blir offentliggjort.
 

Klikk her for mer info samt se hvordan du søker midler