Gausdal ungdomsråd kan årlig dele ut kr. 10.000,- til rusfrie aktiviteter og arrangementer. For høsten er det inntil kr. 6.000,- igjen til uteling.  

Privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd som driver barne- og ungdomsarbeid i Gausdal kan søke. Pengene skal gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge i kommunen. Se vedlagte kriterier for utdelingen.
Ungdomsrådet deler ut midler to ganger i året; på siste møtet før sommerferien og siste møtet før jul.
Søknadsfristen for høsten er mandag 18. november. Søknadene behandles i Ungdomsrådet mandag 2. desember. 

Bruk eget søknadsskjema og legg ved budsjett og handlingsplan. Søknaden sendes:
Gausdal kommune
Ungdomsrådet
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal
eller
postmottak@gausdal.kommune.no

 

Kriterier for utdeling av midler.pdf

Søknadsskjema midler fra Ungdomsrådet.doc (DOC) (PDF)