Offentlig søkerliste til stillingen som Controller ved kommunens startegigruppe:

Det er totalt 14 søkere, 7 kvinner og 7 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Ann Iren Bratt

37

Tretten

Arbeidssøker

Brikt Slettedal

43

Oslo

Rådgiver

Elisabeth Børresen

47

Østre Gausdal

Supervisor/registrert revisor

Rolf Anders Ensrud

33

Vingrom

Økonomisk rådgiver

Marit Nordal Fliflet

28

Follebu

Finansrådgiver

Hans Erik Andreassen

64

Hamar

Arbeidssøker

Jennifer Knaack

27

Østre Gausdal

Arbeidssøker

Eirin Pedersen

42

Brøttum

Innkjøpsrådgiver

Ragnhild Flåten Andreassen

25

Sørkjosen

Økonomikonsulent

Randi Solberg

38

Follebu

Senior revisormedarbeider

Rune Alseth Olsen

29

Follebu

Fungerende CFO/controller

Siri Madsen

42

Svatsum

Seniorkonsulent

Ole Petter Vaet

42

Follebu

Revisor

Pål Helge Vorkinn

47

Vestre Gausdal

Controller