Det er totalt 6 søkere, 4 kvinner og 2 menn.

 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Anne Berit Grimstad

54

Vestre Gausdal

Kirkeverge/daglig leder

Berit Brateng

28

Vestre Gausdal

Førstekonsulent

Brikt Slettedal

46

Lillehammer

Rådgiver økonomi

Camilla Utsola

26

Sandnes

Kunderelasjonsmedarbeider

Grethe Marie Volden

27

Svingvoll

Frisør

Per Helge Ramen

52

Vinstra

Økonomisjef