Det er totalt 5 søkere, 3 kvinner og 2 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Inge Staum

48

Øyer

Lektor

Nina Sofie Øverli

42

Follebu

Adjunkt med tilleggsutdanning

Reidar Bjerke

52

Lillehammer

Lektor med opprykk

Stine Ose

39

Oslo

Lektor

Tove Lisbeth Bjørkli

52

Heimdal

Privat næringsdrivende