Det er 5 søkere, 3 kvinner og 2 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Arne Johansen

30

Lillehammer

Vernepleier/Miljøterapeut

Hilde Therese Aasen

46

Lillehammer

Avdelingsleder

Randi Opphus

30

Østre Gausdal

Miljøterapeut

Torgeir Aarnes

52

Fåvang

Arbeidssøker

Veronica Andresen Jensen

35

Østre Gausdal

Assistent