Offentlig søkerliste til stillingen som avdelingssykepleier ved Follebutunet:

Det er totalt tre søkere, tre kvinner.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Kari Høistad

56

Vestre Gausdal

Sykepleier

Berit Kolrud

26

Lillehammer

Sykepleier

Susanna Viveka Semskar

41

Østre Gausdal

Sykepleier/Gruppeleder