Det er totalt 10 søkere, 6 kvinner og 4 menn. 

 

Navn

 Alder

Bosted

Nåværende stilling

Andras Horvath

25

Trondheim

Arbeidssøker

Carl August Jordhøy

33

Østre Gausdal

Arbeidssøker

Henriette Gulseth

47

Lillehammer

Arbeidssøker

Karin Hongshagen

48

Tretten

Assistent

Kjersti Forseth

25

Vestre Gausdal

Adjunkt

Kjetil Holst-Larsen  

27

Lillehammer

Bibliotekar

Marianne Brosstad

53

Vestre Gausdal

Hjelpepleier

Miriam V. Gilje

28

Fåberg

Arbeidssøker

Tobias Collier Ytterbø

28

Skien

Tilkallingsvikar

Unn Davidsen

27

Oslo

Arbeidssøker