Det er 21 søkere, 1 kvinne og 20  menn. 

Navn Alder Bosted Nåværende stilling 
Amund Nustad 41 Svingvoll Tømrer og bonde 
Egil Andre Øyen 45 Østre Gausdal  Driftsoperatør  
Henning Aanstad 40 Lillehammer   Tømrer/bas  
Janusz Plodzien 42 Follebu Tømrer  
Jo Engeland 53 Østre Gausdal  Kontrollingeniør
Kari Brækken Haugen 59 Østre Gausdal  Arbeidssøker
Kittisac Apissaratanawat 47 Østre Gausdal  Sjåfør
Kjetil Fauske Hagemoen 39 Østre Gausdal  Arbeidssøker
Lars Strømskag 42 Follebu   Lærer og prosjektleder
Lasse Steen Bøe       35 Østre Gausdal  Daglig leder
Martin Stenersløkken Bergum 34 Follebu   Tømrer
Morgan Bergmann 29 Vestre Gausdal  Arbeidssøker
Morten Traaseth 53 Follebu   Administrativ leder 
Pål Aril Olsen 45 Østre Gausdal  Vaktmester
Rune Johansen 44 Oslo Ass. driftsleder 
Stein Erik Ringen 36 Lillehammer   Arbeissøker  
Tonny Segtnan         48 Svingvoll Senior kunderådgiver
Tor Ivar Gridsvåg 44 Fåberg   Vaktmester
Torbjørn Steinslien   25 Vestre Gausdal  Snekker
Øyvind Houge 36 Østre Gausdal  Rådgiver økonomi
Øyvind Selnes 52 Svingvoll Ungdomskonsulent