Det er 13 søkere, 8 kvinner og 5 menn. 

 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Espen Furuhaugen

27

Vestre Gausdal

Ressurskoordinator

Gunn Synnøve Syversen

56

Fåberg

Sykepleier

Henriette Byrløkken Hilsen

29

Vestre Gausdal

Sykepleier

Inger Østvold Walheim

49

Gjøvik

Leder for legetjenesten

Jan Erik Rundsveen

49

Follebu

Annestesisykepleier

Kathrine Tølløfsrud Hulberg

44

Lillehammer

Sykepleier/teamleder

Kjell Arne Smelien  

28

Lillehammer

Sykepleier

Kristina Steen

38

Lillehammer

Helsesekretær

Morten Vestad Røst

45

Østre Gausdal

Fagradiograf IKT

Monica Skumlien    

49

Svingvoll

 Sykepleier

Runa Sveen Fjeldet 

36

Østre Gausdal

Sykepleier

Unni Holmedal Karusbakken

49

Lillehammer

Sykepleier