Det er 9 søkere, 5 kvinner og 4 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Annichen Hopland Ødegård

46

Lillehammer

Seniorrådgiver

Berit Brateng

26

Aurdal

Økonomikonsulent

Geir Wang

55

Storslett

Miljøterapeut

Helge Båtstad

32

Hesseng

Leder

Ingerid Lyngnes Dahl

52

Fåberg

Klinisk sosionom/familieterapeut

Randi Marthe Graedler

54

Vestre Gausdal

Seniorrådgiver

Stig Rune Kleiven     

59

Mesnali

Daglig leder

Torgeir Aarnes

51

Fåvang

Avdelingsleder

Vibeke Strøm-Fosse

57

Andenes

Avdelingsleder