Det er 8 søkere, 1 kvinne og 7 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Almas Karakystyk     

41

Haugesund

Fiolin- bratsjlærer

Carlos Alvarez Romero

49

Oslo

Arbeidssøker

Stepan Frolov

26

Voss

Fiolinlærer

Thea Marie Ytterdal

23

Eidsal

Folkemusikker

Torstein Teigum Giertsen

32

Alta

Fiolinlærer

Øystein Erik Torp      

38

Tomter

Fiolinlærer

Ragnar Hovd

26

Trondheim

Fiolinlærer

Agoston Tamas

59

 

Fiolinlærer