Det er 1 søker, 1 kvinne. 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Jane Dahlsveen

55

Follebu

Miljøarbeider