Det er totalt 6 søkere, 5 kvinner og 1 mann. 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Ellen Marie Gjeilo  

39

Lillehammer

Arbeidssøker

Gina Ørslien Bårdseng

24

Vestre Gausdal

Fagkonsulent

Jon Sivert Engeland

25

Østre Gausdal

Landmåler/matrikkelfører/konsulent

Linda Hovde Nordås

28

Fana

Rådgiver

Maren Stumlien Neraasen

31

Biristrand

Selvstendig næringsdrivende

Stina Bjurgren Aaseth

41

Åsmarka

Selvstendig nærinsgdrivende