Det er totalt 7 søkere, 6 kvinner og 1 mann. 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Birte Krøger Træthaug

46

Lillehammer

PP-rådgiver

Grethe Sagbakken  

54

Oslo

Adjunkt med tilleggsutdanning

Ida Elise Kaltoft

33

Østre Gausdal

Undervisningsinspektør

Live Tykket

27

Lom

PP-rådgiver

Mirjana Zdravkovic

28

Vardø

Miljøterpaeut

Ranja Allen

47

Vestre Gausdal

Spesialpedagog,pedagog, ikt ansvarlig

Reidar Bjerke

52

Lillehammer

Lærer/spesiallærer