Det er totalt 14 søkere, 11 kvinner og 3 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Benedikte Smelien          

30

Follebu

Tillkalingsvikar

Bjørn Erik Opstadmo

28

Lillehammer

Ergoterapeut

Guro Lajord

28

Vang i Valdres

Engasjement  i miljøtjenesten

Ingeborg Frøyse Moe

32

Tretten

SFO medarbeider  og tilkallingsvikar

Ingvild Rybakken   

47

Lillehammer

Sykepleier

Iver Roverud Rusten

24

Øyer

Assistent

Kari Wiegaard

54

Follebu

Klinisk spesialist i lungesykepleie

Lina Damslora Randem

26

Fåvang

Kafemedarbeider

Linda Magnetun

34

Østre Gausdal

Ergoterapeut

Linda Mikkelsen

31

Follebu

Pedagogisk leder

Markus Myrrusten  

24

Østre Gausdal

Assistent

Sigrid Seim

24

Røldal

Tilkallingsvikar pleie og omsorg

Silje Flatmoen Haug

20

Sør-Fron

Arbeidssøker

Tina Hønborg

53

Vestre Gausdal

Arbeidssøker

Virginija Didpetra  

61

Øyer

Arbeidssøker

Åshild Lysfoss Ødegård

32

Tretten

 Fagarbeider