Det er totalt 5 søkere, 5 kvinner. 

 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Anita Rønningen

46

Fåberg

Sosionom

Ida Stavseth

25

Lillehammer

Arbeidssøkende

Nina Hoffmann

41

Vestre Gausdal

Rådgiver inne psykisk helse

Sara Botten Bergom

34

Lillehammer

Barnevernkonsulent

Vanja Hoff Tobiassen

35

Follebu

Miljøveileder