Det er 23 søkere, 19 kvinner og 4 menn. En søker er unntatt offentlighet, og er vurdert etter vilkårene som gjelder for å unnta navn fra den offentlige søkerlisten.

 

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Marte Tidemand Skappel

41

Lillehammer

Koordinator/prosjektledelse

Bente Kristin Langvik Olsen

52

Hamar

Spesialrådgiver/prosjektleder

Birgit Bergsangard

42

Dovre

Inspektør og lærer

Cicilie Bøsei

35

Fåberg

Konsulent

Eirin Nustad Klophus

24

Lillehammer

Vernepleier

Erik Ravneberg

34

Fredrikstad

Prosjektleder

Helge Båtstad

36

Otta

Virksomhetsleder

Hilde Stokke Lothe 

37

Lillehammer

Virksomhetsleder

Imrana Sanger        

27

Lillehammer

Assistent

Ingrid Berntsen

24

Trondheim

Pleieassistent

Janne Elin Husom Melsæther

27

Lillehammer

Arbeidssøker

Jennifer Stegk

32

Svingvoll

Resepsjonist

Karianne Kvisten Sviggum

49

Fåberg

Teamleder regionalt kommunikasjonsteam

Unntatt offentlighet Offl. § 25

***

***

***

Kristine Blekastad Sagheim        

31

Fåberg

Phd- stipendiat, innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor

Liv Kari Skreden Enge

41

Østre Gausdal

Helsesykepleier

Line Beate Øversveen

50

Lillehammer

Avdelingsleder

Malin Wassdahl      

42

Oppdal

Avdelingsleder

Ragnhild Angard Wefling

54

Lillehammer

Prosjektleder

Sindre Goldsby-West

27

Tretten

CNC-opreatør

Steinar Næstad

36

Follebu

Prosjekt- og administrasjonskoordinatør

Sunniva Kåpvik

34

Geilo

Teamleder