Det er totalt 22 søkere, 16 kvinner og 6 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Biljana Nikosavic

51

Smederveska Palanka

Arbeidssøker

Bjørn Skog

21

Follebu

Student

Ellen Marie Gjeilo     

40

Lillehammer

arbeidssøker

Hilde Marthe Aarnes

38

Vestre Gausal

Selvstendig næringsdrivende

Kjersti Elisabeth Kval-Engstad

38

Lillehammer

Butikksjef

Kristian Holen

24

Østre Gausdal

Gårdsmedarbeider

Kristin Garstad

41

Østre Gausdal

Rådgiver

Linda Hovde Nordås

26

Lillehammer

Rådgiver

Linn Veronica Brattås

34

Tretten

veterinærassistent

Lisa Rønningen

40

Svingvoll

førstekonsulent

Lisbet Rustad

49

Lillehammer

Gårdbruker

Mathea Nermo

23

Øyer

Arbeidssøker

May Eva Orhagen

54

Østre Gausdal

Saksbehandler

Oda Aulstad Kvisberg

28

Kråkerøy

Landbruksforvalter

Robert Smelien

24

Østre Gausdal

Avløser

Sabine Wølkerling – Rost

56

Sør-Fron

Arbeidssøker

Shakar Aslam

34

Oslo

Arbeidssøker

Signhild Rudi

26

Ringebu

Operatør i produksjon

Sukebate Aletengqimuke

28

Oslo

Arbeidssøker

Svein – Magne Gjessing

46

Gaupne

Fagkonsulent

Therese Rudi

28

Ringebu

Gardsarbeider/røkter

Volodymyr Ukraynets

35

Narvik