Det er 12 søkere, 2 kvinner og 10 menn.

Navn

Alder

Bosted

Nåværende stilling

Andreas Aanstad      

48

Follebu

Selvstendig næringdsrivende

Bjørn Skog

19

Follebu

Avløser

Jon Olav Bredli

20

Espedalen

Vaktmester/resepsjonist/servitør

Hedvig Vestad          

22

Lillehammer

forskningsassistent

Erik Hofsbro

27

Trondheim

Student

Magnar Høydalsnes  

21

Bergen

student

Jon Sivert Engeland  

21

Østre Gausdal

Avløser

Torstein Hagen Leine

18

Lillehammer

Arbeidssøker

Ole Øyhaugen

17

Østre Gausdal

Skoleelev

Silje Harjo

21

Tretten

Student  

Sverre Strømseth

19

Lillehammer

Arbeidssøker

Trygve Steinbakke Gilje

19

Vestre Gausdal

Student